Informacje kontaktowe

Jazda z Drozdem – Szkoła Jazdy
ul. Słowiańska 6, 58 – 200 Dzierżoniów
ZS nr 3 „Ekonomik” – sala nr 102

662 855 845
info@jazdazdrozdem.pl